SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

POSIEW USTEREK

WSTECZ

ang. Fault seeding


Posiew usterek – proces celowego dodawania defektów do już istniejących w module lub systemie w celu monitorowania efektywności ich wykrywania i usuwania oraz szacowania liczby defektów niewykrytych. Posiew usterek jest zwykle częścią rozwoju oprogramowania i może być wykonywany na każdym poziomie testów (testowanie modułów, integracyjne lub systemowe).

Wg:IEEE 610


Fault seeding – the process of intentionally adding defects to those already in the component or system for the purpose of monitoring the rate of detection and removal, and estimating the number of remaining defects. Fault seeding is typically part of development (pre-release) testing and can be performed at any test level (component, integration, or system).