SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POUFNOŚĆ

WSTECZ

ang. confidentiality


Stopień, w jakim moduł lub system zapewnia dostęp do danych tylko tym osobom, które mają do tego uprawnienia.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system ensures that data are accessible only to those authorized to have access.

Reference: After ISO 25010