SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POWSTRZYMANIE FAZOWE

WSTECZ

ang. phase containment


Odsetek defektów, które zostały usunięte w tej samej fazie cyklu życia oprogramowania, w której zostały wprowadzone.


The percentage of defects that are removed in the same phase of the software lifecycle in which they were introduced.