SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

POZIOM INTEGRALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

WSTECZ

ang. Software integrity level


Poziom integralności oprogramowania – stopień, w jakim oprogramowanie spełnia lub musi spełniać zbiór wybranych przez interesariuszy cech oprogramowania lub charakterystyk systemu (np. złożoność oprogramowania, ocenione ryzyko, poziom zabezpieczeń, poziom bezpieczeństwa, pożądana wydajność, niezawodność lub koszt), które to cechy obrazują jak ważne jest dane oprogramowanie dla jego interesariuszy.


Software integrity level – the degree to which software complies or must comply with a set of stakeholder-selected software and/or software-based system characteristics (e.g., software complexity, risk assessment, safety level, security level, desired performance, reliability, or cost) which are defined to reflect the importance of the software to its stakeholders.