SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

POZIOM RYZYKA

WSTECZ

ang. risk level


Jakościowa lub ilościowa miara ryzyka zdefiniowana przez wpływ i prawdopodobieństwo.

Synonimy: eksponowanie ryzyka


The qualitative or quantitative measure of a risk defined by impact and likelihood.

Synonyms: risk exposure