SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRIORYTET

WSTECZ

ang. priority


Poziom (biznesowej) ważności określony dla elementu, np. defektu.


The level of (business) importance assigned to an item, e.g., defect.