SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRISMA

WSTECZ

ang. PRISMA


Systematyczne podejście do testowania opartego na ryzyku, które wykorzystuje identyfikację i analizę ryzyka produktowego do stworzenia macierzy ryzyka produktowego, w której rozważa się prawdopodobieństwo i wpływ. Nazwa pochodzi od ang. Product RISk MAnagement.


A systematic approach to risk-based testing that employs product risk identification and analysis to create a product risk matrix based on likelihood and impact. Term is derived from Product RISk MAnagement.