SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PROCEDURA TESTOWA

WSTECZ

ang. test procedure


Sekwencja przypadków testowych w kolejności wykonywania oraz wszelkie powiązane działania, które mogą być wymagane do ustanowienia warunków wstępnych i wszelkich czynności podsumowujących po wykonaniu.

Źródło: ISO 29119-1


A sequence of test cases in execution order, and any associated actions that may be required to set up the initial preconditions and any wrap up activities post execution.

Reference: ISO 29119-1