SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PROCEDURA ZABEZPIECZEŃ

WSTECZ

ang. security procedure


Zbiór kroków potrzebnych do zaimplementowania polityki zabezpieczeń oraz kroków, które powinny być podjęte w przypadku incydentu z zabezpieczeniami.


A set of steps required to implement the security policy and the steps to be taken in response to a security incident.