SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PROCES SYSTEMATYCZNEGO TESTOWANIA I OCENY

WSTECZ

ang. Systematic Test and Evaluation Process


Proces systematycznego testowania i oceny (STEP – akronim od angielskiego Systematic Test and Evaluation Process) – ustrukturalizowana metodyka testowania, również wykorzystywana jako model doskonalenia procesu testowania oparty o zawartość. Proces systematycznego testowania i oceny nie wymaga, by poprawę przeprowadzać w zadanym porządku.

Patrz także


Systematic Test and Evaluation Process (STEP) – a structured testing methodology, also used as a content-based model for improving the testing process. Systematic Test and Evaluation Process (STEP) does not require that improvements occur in a specific order.

See also