SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PROCES SYSTEMATYCZNEGO TESTOWANIA I OCENY

WSTECZ

ang. Systematic Test and Evaluation Process


Ustrukturalizowana metodyka testowania, wykorzystywana również jako model doskonalenia procesu testowania oparty o zawartość. Nie wymaga ona, by poprawę przeprowadzać w zadanym porządku. (STEP od ang. Systematic Test and Evaluation Process)

Akronim: STEP


A structured testing methodology also used as a content-based model for improving the testing process. It does not require that improvements occur in a specific order.

Acronym: STEP