SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PROFIL OBCIĄŻENIA

WSTECZ

ang. Load profile


Profil obciążenia – specyfikacja aktywności użytkowników, jakiej testowany moduł lub system może doświadczyć w trakcie użycia operacyjnego. Profil obciążenia składa się z określonej liczby wirtualnych użytkowników, którzy przetwarzają zdefiniowany zbiór transakcji w określonym przedziale czasowym i zgodnie z predefiniowanym profilem produkcyjnym.

Patrz także


Load profile – a specification of the activity which a component or system being tested may experience in production. A load profile consists of designated number of virtual users who process a defined set of transactions in a specified time period and according to a predefined operational profile.

See also