SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PROFIL PRODUKCYJNY

WSTECZ

ang. Operational profile


Profil produkcyjny – reprezentacja wyróżnionego zbioru zadań wykonywanego przez moduł lub system, prawdopodobnie oparta na zachowaniach użytkownika współdziałającego z modułem lub systemem i prawdopodobieństwie ich występowania. Zadania są raczej logiczne niż fizyczne i mogą być wykonywane na wielu maszynach, lub być wykonywane w nieciągłych przedziałach czasowych.


Operational profile – the representation of a distinct set of task performed by component or system possibly based on user behavior when interacting with the component or system and their probabilities of occurrence. A task is logical rather that physical and can be executed over several machines or be executed in non-contiguous time segments.