SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PROGRAMOWANIE EKSTREMALNE (EXTREME PROGRAMMING XP)

WSTECZ

ang. Extreme Programming


Metodyka inżynierii oprogramowania używana w ramach zwinnego wytwarzania oprogramowania. Jej podstawowe praktyki to: programowanie w parach, wykonywanie dokładnych przeglądów kodu, testowanie modułowe całego kodu, jasność i przejrzystość kodu.

Akronim: XP

Zobacz również: zwinne wytwarzanie oprogramowania


A software engineering methodology used within Agile software development whereby core practices are programming in pairs, doing extensive code review, unit testing of all code, and simplicity and clarity in code.

Acronym: XP

See also: Agile software development