SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PROGRAMOWANIE PARAMI

WSTECZ

ang. Pair programming


Programowanie parami – metoda wytwarzania oprogramowania, w której linie kodu (produkcyjne i/lub testowe) modułu są pisane przez dwóch programistów siedzących przy jednym komputerze. Domyślnie oznacza to odbywający się w czasie rzeczywistym przegląd kodu.


Pair programming – a software development approach whereby lines of code (production and/or test) of a component are written by two programmers sitting at a single computer. This implicitly means ongoing real-time code reviews are performed.