SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PROJEKTOWANIE UKIERUNKOWANE NA CZŁOWIEKA

WSTECZ

ang. human-centered design


Podejście do projektowania, ukierunkowane na uczynienie oprogramowania bardziej użytecznym poprzez ukierunkowanie na jego użycie i zastosowanie czynnika ludzkiego, ergonomii oraz wiedzy i technik z zakresu użyteczności

Źródło: ISO 9241-210


An approach to design that aims to make software products more usable by focusing on the use of the software products and applying human factors, ergonomics, and usability knowledge and techniques.

Reference: ISO 9241-210