SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEDMIOT POKRYCIA

WSTECZ

ang. coverage item


Atrybut lub kombinacja atrybutów uzyskana z jednego lub więcej warunków testowych za pomocą techniki testowej.

Źródło: After ISO 29119-1


An attribute or combination of attributes derived from one or more test conditions by using a test technique.

Reference: After ISO 29119-1