SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

WSTECZ

ang. confidence interval


W zarządzaniu ryzykiem projektowym – okres czasu, podczas którego musi zostać podjęte działanie, by skutecznie zredukować wpływ ryzyka.


In managing project risks, the period of time within which a contingency action must be implemented in order to be effective in reducing the impact of the risk.