SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

WSTECZ

ang. Confidence interval


Przedział ufności – w zarządzaniu ryzykiem projektowym, okres czasu podczas którego musi zostać podjęte działanie, by skutecznie zredukować wpływ ryzyka.


Confidence interval – in managing project risks, the period of time within which a contingency action must be implemented in order to be effective in reducing the impact of the risk.