SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEGLĄD FORMALNY

WSTECZ

ang. formal review


Typ przeglądu, który przebiega według zdefiniowanego procesu, z formalnie udokumentowanym wynikiem.

Źródło: ISO 20246


A type of review that follows a defined process with a formally documented output.

Reference: ISO 20246