SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PRZEGLĄD KIEROWNICZY

WSTECZ

ang. Management review


Przegląd kierowniczy – systematyczna ocena procesu zakupu, dostawy, wytworzenia, działania lub utrzymania oprogramowania wykonywana przez albo w imieniu kierownictwa, która monitoruje postępy, określa status planów i harmonogramów, zatwierdza wymagania oraz ich alokację, ocenia skuteczność metod zarządzania mających na celu osiągnięcie zakładanych celów/funkcjonalności.

Wg:IEEE 610

Bibliografia:IEEE 1028


Management review – a systematic evaluation of software acquisition, supply, development, operation, or maintenance process, performed by or on behalf of management that monitors progress, determines the status of plans and schedules, confirms requirements and their system allocation, or evaluates the effectiveness of management approaches to achieve fitness for purpose.