SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEGLĄD KIEROWNICZY

WSTECZ

ang. management review


Systematyczna ocena procesu zakupu, dostawy, wytworzenia, działania lub utrzymania oprogramowania wykonywana przez albo w imieniu kierownictwa, obejmująca monitorowanie postępów, określanie statusu planów i harmonogramów, zatwierdzanie wymagań oraz ich alokacji, ocenę skuteczności metod zarządzania mających na celu osiągnięcie zakładanych celów/funkcjonalności.

Źródło: After ISO 24765, IEEE 1028


A systematic evaluation of software acquisition, supply, development, operation, or maintenance process, performed by or on behalf of management that monitors progress, determines the status of plans and schedules, confirms requirements and their system allocation, or evaluates the effectiveness of management approaches to achieve fitness for purpose.

Reference: After ISO 24765, IEEE 1028