SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEGLĄD KOLEŻEŃSKI

WSTECZ

ang. peer review


Przegląd wykonywany przez inne osoby o podobnych kwalifikacjach.

Źródło: After ISO 20246


A review performed by others with the same abilities to create the work product.

Reference: After ISO 20246