SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEGLĄD NIEFORMALNY

WSTECZ

ang. informal review


Rodzaj przeglądu bez formalnego procesu, nie posiadający formalnie udokumentowanych wyników.


A type of review that does not follow a defined process and has no formally documented output.