SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEGLĄD OPARTY NA LIŚCIE KONTROLNEJ

WSTECZ

ang. checklist-based review


Technika przeglądu oparta na liście pytań lub wymaganych atrybutów.

Źródło: ISO 20246


A review technique guided by a list of questions or required attributes.

Reference: ISO 20246