SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEGLĄD OPARTY NA ROLACH

WSTECZ

ang. role-based review


Technika przeglądu, w której produkt pracy jest oceniany z perspektywy różnych interesariuszy.


A review technique in which a work product is evaluated from the perspective of different stakeholders.