SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEGLĄD OPARTY NA SCENARIUSZACH

WSTECZ

ang. scenario-based review


Technika przeglądu, w której ocenia się produkt pracy w celu ustalenia jego zdolności do wykonywania określonych scenariuszy.


A review technique in which a work product is evaluated to determine its ability to address specific scenarios.