SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PRZEGLĄD

WSTECZ

ang. Review


Przegląd – ocena produktu lub statusu projektu mająca na celu stwierdzenie rozbieżności od planowanych założeń i rekomendację usprawnień. Przykłady: przegląd kierowniczy, przegląd nieformalny, przegląd techniczny, inspekcja, przejrzenie.

Wg:IEEE 1028


Review – An evaluation of a product or project status to ascertain discrepancies from planned results and to recommend improvements. Examples include management review, informal review, technical review, inspection, and walkthrough.