SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PRZEGLĄDAJĄCY

WSTECZ

ang. Reviewer


Przeglądający – osoba zaangażowana w przegląd, która identyfikuje i opisuje odstępstwa w przeglądanym produkcie lub projekcie. Przeglądający mogą być dobierani tak, aby reprezentować różne punkty widzenia i pełnić różne role w procesie przeglądu.


Reviewer – the person involved in the review that identifies and describes anomalies in the product or project under review. Reviewers can be chosen to represent different viewpoints and roles in the review process.