SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEJRZENIE

WSTECZ

ang. walkthrough


Typ przeglądu, w którym autor przechodzi z członkami przeglądu przez produkt pracy, a członkowie zadają pytania i zgłaszają uwagi na temat ewentualnych problemów.

Źródło: After ISO 20246

Synonimy: przejrzenie ustrukturalizowane


A type of review in which an author leads members of the review through a work product and the members ask questions and make comments about possible issues.

Reference: After ISO 20246

Synonyms: structured walkthrough