SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZENASZALNOŚĆ

WSTECZ

ang. portability


Łatwość, z jaką moduł lub system może zostać przeniesiony z jednego środowiska sprzętowego lub programistycznego do innego.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system can be transferred from one hardware, software or other operational or usage environment to another.

Reference: After ISO 25010