SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

PRZEPEŁNIENIE BUFORA

WSTECZ

ang. Buffer overflow


Przepełnienie bufora – wyjątek dostępu do pamięci na skutek usiłowania umieszczania przez proces danych poza granicami wyznaczonego bufora. W rezultacie nadpisane zostają sąsiednie obszary pamięci.

Patrz także


Buffer overflow – memory access exception due to the attempt by a process to store data beyond the boundaries of a fixed length buffer, resulting in overwrite of adjacent memory areas.

See also