SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZEPUSTOWOŚĆ SYSTEMU

WSTECZ

ang. system throughput


ilość danych przetwarzanych przez moduł lub system w określonym przedziale czasu.

Źródło: After ISO 24765


The amount of data passing through a component or system in a given time period.

Reference: After ISO 24765