SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZYGOTOWANIE DANYCH TESTOWYCH

WSTECZ

ang. test data preparation


Działanie polegające na wybieraniu danych z istniejących baz danych lub tworzeniu, generowaniu, przetwarzaniu i edycji danych do testowania.


The activity to select data from existing databases or create, generate, manipulate and edit data for testing.