SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZYKŁAD ADWERSARIALNY

WSTECZ

ang. adversarial example


Dane wejściowe do modelu ML utworzone przez zastosowanie małych zaburzeń w przykładzie, dla którego model działa poprawnie, w wyniku których model wytwarza nieprawidłowy wynik z wysokim prawdopodobieństwem.

Źródło: ISO 29119-11


An input to an ML model created by applying small perturbations to a working example that results in the model outputting an incorrect result with high confidence.

Reference: ISO 29119-11