SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZYPADEK TESTOWY

WSTECZ

ang. test case


Zbiór warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i warunków końcowych opracowany w oparciu o warunki testowe.


A set of preconditions, inputs, actions (where applicable), expected results and postconditions, developed based on test conditions.