SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZYPADEK USZKODZENIA

WSTECZ

ang. abuse case


Przypadek użycia, w którym pewni aktorzy mający intencję szkodzenia powodują uszkodzenia w systemie lub przeszkadzają innym aktorom.

Zobacz również: przypadek użycia


A use case in which some actors with malicious intent are causing harm to the system or to other actors.

See also: use case