SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PRZYSPIESZENIE

WSTECZ

ang. ramp-up


technika zwiększania obciążenia systemu w mierzalny i kontrolowany sposób.


A technique for increasing the load on a system in a measurable and controlled way.