SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

PSEUDO-WYROCZNIA

WSTECZ

ang. pseudo-oracle


Niezależnie wyprowadzony wariant elementu testowego, używany do generowania wyników, które są porównywane z wynikami oryginalnego elementu testowego na podstawie tych samych danych wejściowych testu.

Źródło: ISO 29119-11


An independently derived variant of the test item used to generate results, which are compared with the results of the original test item based on the same test inputs.

Reference: ISO 29119-11