SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

RAPORT O INCYDENCIE

WSTECZ

ang. Incident report


Raport o incydencie – dokument opisujący jakiekolwiek zdarzenie, które nastąpiło np. podczas testowania, wymagające dalszego zbadania.

Wg:IEEE 829


Incident report – a document reporting on any event that occured, e.g. during the testing, which requires investigation.