SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

RAPORT OCENY TESTU

WSTECZ

ang. Test evaluation report


Raport oceny testu – dokument tworzony na końcu procesu testowego, podsumowujący wszystkie aktywności testowe i wyniki. Zawiera również ocenę procesu testowego i wyciągnięte wnioski.


Test evaluation report – a document produced at the end of the test process summarizing all testing activities and results. It also contains an evaluation of the test process and lessons learned.