SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

RAPORT Z OCENY

WSTECZ

ang. Assessment report


Raport z oceny – dokument podsumowujący wyniki oceny, np. wnioski, zalecenia oraz ustalenia.

Patrz także


Assessment report – a document summarizing the assessment results, e.g. conclusions, recommendations and findings.

See also