SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

RAPORT Z OCENY

WSTECZ

ang. assessment report


Dokument podsumowujący wyniki oceny, np. wnioski, zalecenia oraz ustalenia.

Zobacz również: ocena procesu


A document summarizing the assessment results, e.g., conclusions, recommendations and findings.

See also: process assessment