SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

RAPORTOWANIE TESTÓW

WSTECZ

ang. test reporting


Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.


Collecting and analyzing data from testing activities and subsequently consolidating the data in a report to inform stakeholders.