SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

RATIONAL UNIFIED PROCESS

WSTECZ

ang. Rational Unified Process


Komercyjna, adaptowalna struktura iteracyjnego wytwarzania oprogramowania składająca się z czterech faz życia projektu: rozpoczęcie, opracowanie, budowa i przekazanie.

Akronim: RUP


A proprietary adaptable iterative software development process framework consisting of four project lifecycle phases: inception, elaboration, construction and transition.

Acronym: RUP