SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

REAKTYWNA STRATEGIA TESTOWA

WSTECZ

ang. reactive test strategy


Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy czeka z projektowaniem i implementacją testów aż oprogramowanie zostanie dostarczone, reagując na aktualne testowane oprogramowanie.


A test strategy whereby the test team waits to design and implement tests until the software is received, reacting to the actual system under test.