SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

REJESTROWANIE-ODTWARZANIE

WSTECZ

ang. capture/playback


Podejście do automatyzacji testów polegające na tym, że dane wejściowe do przedmiotu testów są rejestrowane podczas ręcznego testowania w celu wygenerowania zautomatyzowanych skryptów testowych, które będą wykonywane później.


A test automation approach in which inputs to the test object are recorded during manual testing to generate automated test scripts that can be executed later.

Synonyms: capture/replay, record/playback