SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

RETROSPEKTYWA PROJEKTU

WSTECZ

ang. Project retrospective


Retrospektywa projektu – ustrukturalizowane podejście do zapoznania się z wyciągniętymi wnioskami i stworzenia konkretnych planów działań mających na celu poprawę następnego projektu lub następnego etapu projektu.


Project retrospective – a structured way to capture lessons learned and to create specific action plans for improving on the next project or next project phase.