SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

RÓWNOWAŻNIK PRACOCHŁONNOŚCI TESTOWANIA MANUALNEGO

WSTECZ

ang. equivalent manual test effort


Nakład pracy potrzebny do wykonania testów manualnie.


Effort required for running tests manually.

Acronym: EMTE