SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ROZWIĄZANIE DLA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

WSTECZ

ang. test automation solution


Realizacja/implementacja architektury dla testów automatycznych, tzn. kombinacji modułów implementujących misję określonych testów automatycznych. Moduły mogą zawierać komercyjne, kupione narzędzia testowe, strukturę do testów automatycznych, jak i sprzęt testowy.


A realization/implementation of a test automation architecture, i.e., a combination of components implementing a specific test automation assignment. The components may include commercial off-the-shelf test tools, test automation frameworks, as well as test hardware.