SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

RYZYKO PROJEKTOWE

WSTECZ

ang. Project risk


Ryzyko projektoweryzyko związane z zarządzaniem i kontrolą projektu (testowego), np. braki zasobowe, rygorystyczny harmonogram, zmieniające się wymagania itp.

Patrz także


Project risk – a risk related to management and control of the (test) project, e.g. lack of staffing, strict deadlines, changing requirements, etc.

See also