SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

RYZYKO

WSTECZ

ang. risk


Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.


A factor that could result in future negative consequences.