SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŚCIEŻKA

WSTECZ

ang. path


Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym.

Synonimy: ścieżka przepływu sterowania


A sequence of consecutive edges in a directed graph.

Synonyms: control flow path