SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SEKWENCYJNY MODEL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

WSTECZ

ang. sequential development model


Typ modelu cyklu wytwarzania oprogramowania, w którym kompletny system jest wytwarzany sekwencyjnie w oddzielnych, kolejnych, niezachodzących na siebie fazach.


A type of software development lifecycle model in which a complete system is developed in a linear way of several discrete and successive phases with no overlap between them.